Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Biržų rajono savivaldybės biudžeto 2015 metų pajamų planas įvykdytas 100,4 proc.

eurai50-42015 metais į Biržų rajono savivaldybės biudžetą gauta 21, 4 mln.eurų pajamų, dotacijų ir lėšų 2015 metų Savivaldybės biudžeto pajamų planas įvykdytas 100,4 proc. Daugiau nei planuota, gauta 80,1 tūkst. Eur.

2015 m. smarkiai pagerėjo savivaldybės finansinė padėtis: įvykdyti visi planuoti biudžeto lėšų mokėjimai, išmokėtos planuotos socialinės išmokos ir kompensacijos, padengti visi biudžetinių įstaigų įsiskolinimai už prekes, paslaugas ir darbus (palyginimui: 2015 m. sausio 1 d. pradelsti įsiskolinimai įstaigose sudarė 349,5 tūkst. Eur).

Biržų rajono savivaldybė sėkmingai įvykdė Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtintimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalies reikalavimą dėl įsiskolinimų mažinimo.

Prie Savivaldybės finansinės būklės pagerėjimo nemaža dalimi prisidėjo didžiosios dalies biudžetinių įstaigų vadovų atsakingas ir šeimininkiškas požiūris taupiai ir racionaliai naudojant įstaigoms skirtas biudžeto lėšas.

Biržų rajono savivaldybės informacija

(Visited 127 times, 1 visits today)
123456