Mokesčių deklaracijos: atvejai, kada deklaracijų pateikimo terminas gali būti pratęstas

Ar jau skaitėte?

Laura Gavenaite Ceberekes
Pasak UAB “Teisės ir finansų sprendimai” vadovės Lauros Gavėnaitės Čeberekės, mokesčių administratorius išskiria kelias priežastis, kada deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas.

LR Mokesčių administravimo įstatymas nustato, kad mokesčių deklaracijos turi būti pateiktos įstatymo nustatytais terminais. Visgi neretai praktikoje susiduriama su nenumatytomis aplinkybėmis, kuomet asmenys neturi jokių galimybių laiku pateikti deklaracijas. Tokiu atveju nepelnytai pamirštama, kad tam tikrais įstatymo nustatytais atvejais deklaracijų pateikimo terminus mokesčių administratorius gali pratęsti, taip išvengiant baudų, susijusių su deklaracijų nepateikimu.

Pateisinamos priežastys

Pasak UAB “Teisės ir finansų sprendimai” vadovės Lauros Gavėnaitės Čeberekės, mokesčių administratorius išskiria kelias priežastis, kada deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas. Terminą mokesčių administratorius gali pratęsti, atsiradus tokioms svarbioms aplinkybėms, kaip:

1. einamojo mokestinio laikotarpio dokumentų praradimas, kuris yra patvirtintas atitinkamos institucijos dokumentais (policijos komisariato, priešgaisrinės apsaugos tarnybos ir pan.) arba tam turinčių teisę institucijų dokumentų poėmis;

2. deklaracija negalėjo būti pateikta dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti (avarijos, stichinės nelaimės, sulaikymas įkalinimo vietose ir pan.).

3. mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas pripažįstamas mirusiu, neveiksniu ar ribotai veiksniu arba pripažįstamas nežinia kur esančiu.

Asmenį pripažinus mirusiu, neveiksniu ar ribotai veiksniu arba pripažinus nežinia kur esančiu, dėl deklaracijos pateikimo termino pratęsimo gali kreiptis mokesčio mokėtojo (fizinio asmens) ar neribotos atsakomybės jurinio asmens savininko globėjai, rūpintojai, įpėdiniai ar turto administratoriai arba jų įgalioti asmenys.

Prašymo pateikimas

Dėl minėtų aplinkybių kreipiantis į Valstybinę mokesčių inspekciją privaloma pateikti:

1. prašymą pratęsti mokesčių deklaracijų pateikimo terminą, kuriame, be kitų duomenų, turi būti nurodytos ir priežastys, dėl kurių prašoma pratęsti deklaracijos pateikimo terminą;

2. dokumento, liudijančio, kad mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas yra miręs, pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu, ar pripažintas nežinia kur esančiu, kopiją;

3. paveldėjimo, globos, rūpybos ar turto administratoriaus teisių liudijimo (ar kitokio dokumento) kopiją;

4. dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių prašoma pratęsti deklaracijos pateikimo terminą;

5. įgaliojimo kopiją, jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, kitų dokumentų, prašymą pateikusio asmens laikomų svarbiais, kopijas.

Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu pradėtas mokesčių mokėtojo patikrinimas, prašymai pratęsti tikrinamo laikotarpio tikrinamų mokesčių deklaracijų pateikimo terminus netenkinami.

Laura Gavėnaitė-Čeberekė
direktorė
UAB “Teisės ir finansų sprendimai”

[td_block_12 limit="2" offset="1"]
[td_block_12 limit="20" offset="3"]
spot_img