Net perspėti apie patikrinimus verslininkai nesusitvarko

Ar jau skaitėte?

Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno apskrities skyriaus (toliau – LMI Kauno skyrius) darbuotojai, vykdydami teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą teisinės metrologijos srityje per 2018 m. I pusmetį atliko 220 planinių patikrinimų įvairiuose ūkio subjektuose, iš jų 198 patikrinimai atlikti prieš 10 darbo dienų raštu informavus įmones apie planuojamus patikrinimus. Nežiūrint į tai, net 53 ūkio subjektuose nustatyta teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų. Deja, pažeidimų būtų žymiai daugiau, jei patikrinimai būtų atliekami be išankstinių pranešimų. Tokia išvada paaiškėjo išanalizavus I pusmečio patikrinimų Kauno apskrityje ataskaitą. Net 44 ūkio subjektai 163 matavimo priemones pateikė patikrai po pranešimo gavimo. Tai rodo, kad tik sužinoję apie planuojamą patikrinimą atsakingi įmonių darbuotojai sukruto pateikti patikrai matavimo priemones: 12 autoservisų (44 matavimo priemones, (toliau – MP)), 2 metalo laužo supirkimo įmonės (11 MP ), 8 viešojo maitinimo įmonės (17 MP), 19 sveikatos priežiūros įstaigų (69 MP), 1 degalinė (5 MP), 1 prekybos įmonė (1 MP), 1 gyvulių supirkimo įmonė (16 MP).

Nors šių įmonių atsakingi darbuotojai faktiškai neatliko savo pareigos, jiems sankcijos nebuvo taikytos. Jei LMI Kauno skyriaus darbuotojai šiose įmonėse nebūtų atlikę planinių patikrinimų ir toliau matavimo priemonės būtų naudojamos be metrologinės patikros. O tai yra Lietuvos metrologijos įstatymo pažeidimas. Visi šie darbuotojai turėtų papildyti Lietuvos valstybės biudžetą atitinkamo dydžio įmoka. Tačiau baudos ar sankcijos nėra priežiūros institucijų tikslas. Vadovaujantis priežiūros naštos mažinimo ūkio subjektams principais pirmiausiai siekiama, kad ūkio subjektų veikla atitiktų teisės aktų reikalavimus.

Be išankstinio įspėjimo (neplaniniai) atlikti 22 patikrinimai. Tai patikrinimai pagal vartotojų skundus, kitų valstybės institucijų prašymus bei patikrinimai skyriaus viršininko sprendimu. Nustatyta 14 pažeidimų.

Primename, kad matavimo priemones reikia pateikti patikrai vadovaujantis nustatytu matavimo priemonių periodiškumu, patvirtintu LR ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 4-221 ,,Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp patikrų sąrašo patvirtinimo“. Įmonės, naudojančios teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtas matavimo priemones, turi sudaryti Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą, kuris iš rekomenduojamo tapo privalomu pagal Lietuvos metrologijos įstatymo 16 str. 3 d.

Labai dažnai įmonių atsakingi darbuotojai ir verslininkai teigia, kad neturi informacijos apie teisinės metrologijos reikalavimus. 2018 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos metrologijos įstatymo pakeitimas, nuolat keičiasi ir teisės aktai bei jų keliami reikalavimai. Ir todėl, jei vykdote veiklą susijusią su teisinio metrologinio reglamentavimo sritimi, pasikeitimais reikėtų pasidomėti LMI tinklapyje metrinsp.lrv.lt: žiūrėti nuorodą „Klausimynai“ pagal vykdomą veiklą, rašyti užklausimus („Klausimai – atsakymai“) arba skambinti LMI darbuotojui, teikiančiam konsultacijas, tel. 8 706 68 013.

Visuomenė vystosi ir sąmonėja, tačiau kol kas vis dėlto dar reikia pastumti, įspirti ar kitaip paraginti, kad teisinės metrologijos reikalavimų būtų laikomasi nuolat ir matavimo priemonės patikrai būtų pateiktos laiku.

Eugenija Grigaitienė
Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno apskrities skyriaus viršininkė

[td_block_12 limit="2" offset="1"]
[td_block_12 limit="20" offset="3"]
spot_img